เปิด Hotspot WiFi เองโดยที่ต้องไม่พึ่งโปรแกรมใดๆ บน Windows

โปรแกรมทางเลือกสำหรับการสร้าง WiFi Hotspot ใช้งานเองโดยไม่ต้องพึงโปรแกรมอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Connectify หรือ mHotspot เป็นต้น

โดยทำการทดสอบบน Windows 7,8, 10 แล้วใช้งานได้

ตั้งค่าเบื้องต้นก่อนใช้งาน

 1. คัดลอกโค๊ดข้างล่าง หรือ ดาวโหลดที่ Gist Github ของผม ไปใส่ในไฟล์ ชื่อ hotspot.bat
 2. ตรวจสอบดูว่า มี Network Adapter ที่มีชนิดเป็น Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter ใน Network and Sharing Center > Change Adapter Setting
 • ถ้าไม่มีให้รัน hotspot.bat หนึ่งครั้ง มันจะสร้าง Adapter ตัวนั้นออกมา และปิดโปรแกรมไปก่อน แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Hotspot
 • ถ้ามีก็ให้เปลี่ยนชื่อเป็น Hotspot เช่นกัน

ไม่เปลี่ยนชื่อเป็น Hotspot แต่ต้องไปแก้ในโค๊ด ตรงบรรทัดที่ set wirelessName=Hotspot ให้แก้เป็นชื่อของ adapter ที่มีชนิดเป็น Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

 1. สั่งแชร์อินเตอร์เน็ตจากสายแลน (Ethernet) ไปยัง Hotspot โดย
 2. คลิกขวา Ethernet Adapter ใน Network and Sharing Center > Change Adapter Setting
 3. เลือก Properties และไปกดที่แท็บ Sharing
 4. ติ๊กถูกที่ Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection
 5. จากนั้นเลือกชื่อของ Hotspot ที่เราตั้งไว้จากข้อ 2 ในที่นี่คือ Hotspot
 6. เริ่มทำงานโดยรัน hotspot.bat หรือ hotspot หรือผ่าน command line
 7. ตั้งค่าชื่อ Hotspot ( What is Adhoc name ? )
 8. ใส่รหัสผ่าน ( Password ? )

CLI

hospot # ตั้งค่า ชื่อ Wifi และรหัสผ่าน ใหม่
hospot start # เปิด Hotspot
hospot stop # ปิด Hotspot
hospot restart # ปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

โค๊ดการโปรแกรมเปิด Hotspot บน Windows

https://gist.github.com/mildronize/8d159d35497c56368914

@ECHO OFF
echo Hotspot
echo .

set wirelessName=Hotspot

IF "%1"=="start" goto START
IF "%1"=="stop" goto STOP
IF "%1"=="restart" goto RESTART
IF "%1"=="stat" goto STAT

set /p name=What is Adhoc name ? (Press S to stop):


IF "%name%"=="S" goto STOP
IF "%name%"=="" goto START

:SET
echo Start adhoc!
set /p pass=Password ? :
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="%name%" key=%pass%
netsh wlan start hostednetwork
netsh interface ip set address name="%wirelessName%" source=dhcp
goto EXIT

:START
echo Starting hotspot!
netsh wlan start hostednetwork
goto EXIT


:STOP
echo Stopping hotspot!
netsh wlan stop hostednetwork
goto EXIT

:RESTART
echo Restarting hotspot!
netsh wlan stop hostednetwork
netsh wlan start hostednetwork
goto EXIT

:STAT
netsh wlan show hostednetwork
goto EXIT

:EXIT
pause