สร้างตัวแปร Terraform Cloud ผ่าน JavaScript และ Axios

การใช้งาน Terraform Cloud จะต้องใช้ User API Token เพื่อทำการจัดการ Workspace ของคุณ โดยคุณสามารถสร้าง Token ได้ที่ลิงก์ https://app.terraform.io/app/settings/tokens นี้

หลังจากที่ได้ User API Token แล้ว คุณต้องมี Workspace ID เพื่อทำการเข้าถึง Workspace ที่ต้องการ โปรดทราบว่า Workspace ที่ใช้ในตัวอย่างนี้

เพื่อสร้างตัวแปรใหม่ใน Workspace โดยใช้ Workspace API ตามลิงก์ https://developer.hashicorp.com/terraform/cloud-docs/api-docs/workspace-variables คุณสามารถทำได้โดยใช้โค้ดต่อไปนี้ที่เขียนด้วย JavaScript และใช้ Axios เพื่อส่งคำขอ:

import axios from 'axios';

const workspaceId = 'ws-1z8PbLVuFdcqqqFR';
const token = 'MY-TOKEN';
const data = JSON.stringify({
 "data": {
  "type": "vars",
  "attributes": {
   "key": "some_key",
   "value": "some_value",
   "description": "some description",
   "category": "terraform",
   "hcl": false,
   "sensitive": false
  }
 }
});

const config = {
 method: 'post',
 url: `https://app.terraform.io/api/v2/workspaces/${workspaceId}/vars`,
 headers: { 
  'Content-Type': 'application/vnd.api+json', 
  'Authorization': 'Bearer ' + token,
 },
 data : data
};

try {
 const response = await axios(config);
 console.log(JSON.stringify(response.data));
} catch (error) {
 console.log(error);
}

อย่าลืมแทนค่า workspaceId และ token ด้วยค่าจริงที่คุณได้รับจาก Terraform Cloud นะครับ

นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งค่าต่าง ๆ ในส่วนของตัวแปรที่ต้องการสร้างตามความเหมาะสมของโปรเจคของคุณได้

สุดท้าย, หลังจากการส่งคำขอสร้างตัวแปรเสร็จสิ้น, คุณจะได้รับข้อมูลการตอบกลับที่แสดงถึงสถานะการทำงานของคำขอ

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับการจัดการและใช้งาน Terraform Cloud ของคุณครับ!

ตัวอย่างการใช้ Postman