วิธีการเริ่มการทำงาน VM ของ VirtualBox แบบทำงานเบื้องหลัง

สำหรับความสามารถนี้รองรับเฉพาะ VirtualBox รุ่น 5.0 เป็นต้นไปนะครับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บล็อกของ oracle เลยครับ

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะนำเสนอวิธีการเริ่มการทำงาน virtual machine (VM) โดยไม่มี GUI ขึ้นมากินทรัพยากรของคอมเตอร์เครื่องเรา (Host Machine) โดยวิธีการเหมาะสำหรับการใช้งานแบบ remote เท่านั้น หรือก็คือ คุณจะต้องใช้ ssh เพื่อเชื่อมเข้าไปใช้งาน VM

สำหรับคนที่ใช้ windows โปรแกรมที่แนะนำสำหรับการใช้ ssh คือ Putty ครับ

วิธีการใช้งานด้วย GUI

GUI mode for starting virtualbox vm in headless mode

วิธีการใช้ผ่าน Command Line (CLI)

สำหรับคนที่ใช้ Windows ให้ใช้ path เต็มๆ ของ Virtualbox แทน หรือตั้งค่า variable environment ก็ได้ เช่น "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage"

 • แสดงรายชื่อของ Virtual machine ที่มีอยู่ในเครื่อง

  $ VBoxManage list vms
  "Sandbox" {754f8cac-1fff-4863-952e-ba81ebf9efc7}
  "md9-dev" {dd6cfb08-0914-4b6f-b78a-7aa301fc8813}
  "default" {fb0f8838-0f24-44d3-bd6f-8855ff2e4262}
  
 • เริ่มต้นการทำงาน Virtual machine แบบทำงานเบื้องหลัง (headless mode)

  $ VBoxManage startvm default --type headless
  
 • ปิดการทำงาน Virtual machine

  $ VBoxManage controlvm default poweroff
  

อ่านเพิ่มเติม