วิธีการติดตั้ง Google Chrome บน Debian

*Deprecated post!

Please go to my new post


สิ่งที่จำเป็นต่อการติดตั้ง

 • ควรจะลง Chromium ก่อน เพราะว่าใน Chromium มี package ที่จำเป็นต่อการลง Google Chrome โดยใช้

  $ sudo aptitude install chromium
  

  หมายเหตุ: ความจริงจะลงเฉพาะ package ที่ Google Chrome ต้องการก็ได้ แต่จำไม่ได้แล้วว่ามันต้องการอะไรบ้าง เลยลงทั้ง Chromium เลย สะดวกดี

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. เริ่มจากจาก เพิ่ม repository ของ Google Chrome โดยที่เป็น repository แบบไม่เป็นทางการ แต่ก็สามารถเชื่อถือได้ระดับนึง เพราะว่าเป็น repository ที่แนะนำโดย Debian และเป็นของ Google

  repository คือ แหล่งที่เก็บซอฟแวร์สำหรับ การติดตั้งใน linux ซึ่งสามารถค้นหาซอฟแวร์เพื่อที่จะติดตั้งได้

  สามารถทำได้ โดย เพิ่มประโยคว่า deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main ลงในบรรทัดสุดท้ายของไฟล์นี้ /etc/apt/source.list สามารถทำได้โดยคำสั่งด้านล่างนี้ หรือวิธีอื่นๆ ตามที่ถนัดเลย

  $ sudo echo 'deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main' >> /etc/apt/source.list
  $ sudo aptitude update
  

  หมายเหตุ: ที่ต้องใช้คำสั่ง sudo aptitude update หลังจากการเพิ่ม URL ของ repository ในไฟล์ /etc/apt/source.list แล้วเพราะว่า คำสั่ง aptitude update เป็น คำสั่งที่โหลดรายการซอฟแวร์ที่ใหม่ล่าสุดลงมาสำรองไว้บนเครื่องเรา เพื่อที่จะสามารถค้นหาและติดตั้งซอฟแวร์ได้ จึงทำให้เมื่อเพิ่ม repository ของ Google Chrome ลงไปแล้ว รายการซอฟแวร์ที่ใหม่ที่อัพเดทล่าสุดจะมี ซอฟแวร์ Google Chrome ปรากฏเพิ่มมาด้วย เราสามารถใช้คำสั่ง $ sudo aptitude search google-chrome ถ้าดำเนินการเสร็จแล้วจะขึ้นรายการซอฟแวร์มาเลือกให้เราติืดตั้ง

 2. แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดแบบนี้ หรือคล้ายๆ กับแบบนี้

  W: GPG error: http://dl.google.com stable Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY A040830F7FAC5991

  มันหมายความว่า กุญแจ public key ของคุณนั้น (ในกรณี A040830F7FAC5991 คือ public key ของผม) ไม่สามารถที่จะยืนยันได้

  วิธีแก้

  ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการรับรอง repository จาก Google โดยที่ [Your public KEY] ให้ใส่ public key ของคุณ

  $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys [Your public KEY]
  
 3. โอเค ได้เวลาลง Google Chrome จริงๆล่ะ

  $ sudo aptitude update
  $ sudo aptitude install google-chrome-stable

หมายเหตุ:: Google Chrome มีทั้งหมด 3 รุ่น คือ google-chrome-beta, google-chrome-stable และ google-chrome-unstable ก็คือ รุ่นทดลองใช้งาน(beta), รุ่นเสถียรแล้ว(stable) และ รุ่นไม่เสถียร(unstable) ตามลำดับ โดย รุ่นทดลองใช้งานกับรุ่นไม่เสถียร อาจจะมีบัค(ข้อผิดพลาด)บ้าง โดยเฉพาะในรุ่นไม่เสถียรจะมีมากสุด แต่ในขณะเดีัยวกันจะได้ความสามารถที่ใหม่กว่า ขึ้นอยู่กับความต้องการเลย เนื่องจากผมต้องใช้งานบ่อยเลยเลือกรุ่นเสถียรแทน (google-chrome-stable)