วิธีการตั้งค่า VPN ของม.สงขลานครินทร์ (PSU)

เคยไหม ที่อยากจะเข้าถึงข้อมูลบางอย่างเช่น บทความทางวิชาการ เป็นต้น ที่จะต้องเข้าจากอินเตอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

หรือ ต้องทำงานส่งอาจารย์ และต้องส่งในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

หรือ อยากเข้าถึงคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเราในมหาวิทยาลัย (อยู่ในเครือข่ายของมหาวทิยาลัย) ผ่าน ssh

แล้วจะทำอย่างไร คำตอบ คือ ใช้ VPN สิ

แล้ว VPN คืออะไร?

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คือ เครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน เสมือนก็คือ ไม่ใช่ของจริง แต่มันจะสร้างช่องทางพิเศษไว้สำหรับเราเพียงคนเดียว ที่สามารถเข้าใช้งานช่องทางนี้ได้ เพื่อผ่านไปยังจุดหมายปลาย หรือก็คือ เครือข่ายของมหาวิทยาลัย นั่นเอง เปรียบเสมือนว่า เรากำลังเข้าไปนั่งใช้งานในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ภาษาบ้านๆ คือ การเข้าไปนั่งใช้งาน internet ในมหาวิทยาลัย โดยไม่ไม่ต้อง ไปสถานที่นั้นจริงๆ นั่นเอง

การตั้งค่า VPN สำหรับ PSU

การตั้งค่าสามารถทำได้ ทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น Mac, Windows, Android หรือ iOS

วิธีการตั้งค่า ทีละขั้นตอน

คุณพรพิทักษ์ สันติภาพถาวร ได้เขียนขั้นตอนไว้อย่างละเอียดแล้ว

 • สำหรับ iOS (iPhone, iPad) คุณพรพิทักษ์ สันติภาพถาวร ได้เขียนขั้นตอนไว้อย่างละเอียดแล้ว
 • สำหรับ Mac OS 10.5 Leopard คุณพรพิทักษ์ สันติภาพถาวร ได้เขียนขั้นตอนไว้อย่างละเอียดแล้ว

Parameter ต่างๆ ที่ใช้ในการตั้งค่าในการใช้งาน

Name         : PSU
Type         : L2TP/IPSec PSK
Server address    : vpn.psu.ac.th
IPSEC pre-shared key : vpn key