ย้ายจาก React Class Component มาเป็น Functional Component ง่ายกว่าที่คิด

ใครที่ใช้ React แล้วเขียนด้วย Class Componentลองย้ายมาเขียน Functional Component (Hook) ดูน้า ไม่ยากเลย ทำให้โค๊ดอ่านง่ายมากขึ้นด้วย และเขียนง่ายขึ้น

วันนี้เอาตัวอย่างที่ใช้บ่อยๆ ใน React TypeScript เทียบกันให้เห็น จะๆ เลย

Local State

เราสามารถแปลงจาก Class Component ด้านล่างนี้

import React from 'react';

interface MyProps {
 message: string;
};
interface MyState {
 count: number;
};
class App extends React.Component<MyProps, MyState> {
 state: MyState = {
  // optional second annotation for better type inference
  count: 0,
 };
 render() {
  return (
   <div>
    {this.props.message} {this.state.count}
   </div>
  );
 }
}

ให้เป็น Functional Component แบบนี้ได้

import React, { useState } from 'react';

interface PropTypes {
 message: string;
}

function App({ message }: PropTypes){
 const [count, setCount] = useState(0);

 return (
  <div>
   {message} {count}
  </div>
 );
};
export default App;

ทำไมถึงไม่แนะนำ React.FC หรือ React.FunctionComponent/React.VoidFunctionComponent อ่านรายละเอียดใน Functional Component

Handle Click Event

เราสามารถแปลงจาก Class Component ด้านล่างนี้

import React from 'react';

interface PropTypes {
 message: string;
}
interface StateTypes {
 counter: number;
}
class App extends React.Component<PropTypes, StateTypes> {
 state: StateTypes = {
  counter: 0
 };

 handleClick(amount: number) {
  this.setState( state => ({
   counter: state.counter + amount
  }));
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <h1>{this.props.message}</h1>
    <button onClick={() => this.handleClick(1)}> Increase </button>
    <p>{this.state.counter}</p>
   </div>
  );
 }
}

export default App;

Note: Using an arrow function in render creates a new function each time the component renders, which may break optimizations based on strict identity comparison. Read more at React Official Doc.

ให้เป็น Functional Component แบบนี้ได้

import React, { useState } from 'react';

interface PropTypes {
 message: string;
}

function App({ message }: PropTypes) {
 const [counter, setCounter] = useState(0);

 const handleClick = (amount: number) => {
  setCounter(counter + amount);
 };

 return (
  <div>
   <h1>{message}</h1>
   <button onClick={() => handleClick(1)}> Increase </button>
   <p>{counter}</p>
  </div>
 );
};
export default App;

componentDidMount() in React Hook

หนึ่งใน React Lifecyle ที่ใช้บ่อยๆ มากๆ คือ componentDidMount() ซึ่งจะทำครั้งแรก ครั้งเดียวเมื่อ Component โหลดเสร็จ

function FirstExecuteComponent() {

 // add event listeners (Flux Store, WebSocket, document, etc.)
 useEffect(
  () => console.log("Component loaded"),
  []
 );
 return null;
}

ข้อสังเกตุ useEffect ต้องการรับ 2 parameters ถ้าอยากให้เหมือน componentDidMount() ให้ใส่ Array เปล่าๆ ใน parameters ตัวที่สอง []

componentWillUnmount() in React Hook

อีกหนึ่งใน React Lifecyle ที่มีใช้บ้างคือคือ componentWillUnmount() ซึ่งจะทำงานครั้งสุดท้ายครั้งเดียวก่อนที่ Component ถูกเอาออก (Component is unmounted and destroyed)

function FirstAndLastExecuteComponent() {

 // remove event listeners (Flux Store, WebSocket, document, etc.)
 useEffect(
  () => {
    console.log("Component loaded");
    return () => console.log("Component unloaded");
  },
  []
 );
 return null;
}

เราสามารถใช้ประโยชน์จาก function useEffect ได้ ตรงที่ return ของ parameters ตัวแรกของ useEffect โดยเราสามารถ remove event listeners หรือล้างข้อมูลอะไรบางอย่าง ก็ได้ครับ


Cross published at .NET Thailand

Acknowledgement: Thank you .net thailand team to review this article: dotnetthailand.github.io#83