มาเขียน Notion Formula with Confidence ด้วย TDD กัน (แจก Formula Thousand Comma ด้วยนะ)

สวัสดีครับ วันนี้ผมมาแชร์เทคนิคการเขียน สูตรแบบ ยังไงก็ไม่พลาดแน่ๆ กันครับ เทคนิคที่ใช้ TDD (Test-Driven Development) คือ โดยผมประยุกต์ใช้ใน Notion โดย

ในตัวอย่างนี้จะใช้สูตรการใส่ comma เลขหลักพันนะครับ มาเริ่มกันเลย!

 1. การสร้าง Table มา

 2. กำหนด Column

  • Number = คือค่าตั้งต้น
  • Output = สูตรของเรา
  • Expected = สิ่งที่เราอยากให้เป็น คำตอบที่ถูกต้อง
  • Tester = สูตรง่ายๆ สำหรับเช็คว่า Output กับ Expected เท่ากันมั้ย
 3. เราจะเริ่มจากให้ Pass บางเคสก่อน (เอาจริงๆ ต้องเริ่มจาก Fail ทุกเคส แต่นี้ขอข้ามขั้นตอนนั้นไป)

 4. จากนั้น เราจะค่อยๆ ปรับแก้สูตรไปเรื่อยๆ จนผ่านครบทุกเคสครับ

Thousand Comma Formula

if(empty(prop("Number")), "", concat(if(round(prop("Number")) > 1000000, concat(format(floor(round(prop("Number")) / 1000000)), ","), ""), if(mod(round(prop("Number")), 1000000) > 1000, concat(format(floor(mod(round(prop("Number")), 1000000) / 1000)), ",", if(mod(mod(round(prop("Number")), 1000000), 1000) < 10, "00", if(mod(mod(round(prop("Number")), 1000000), 1000) < 100, "0", "")), format(mod(mod(round(prop("Number")), 1000000), 1000))), format(mod(round(prop("Number")), 1000000)))))

Tester Formula

if(prop("Output") == prop("Expected"), "✅ PASS", "❌ FAILED")

Finally, All Test Pass

Download TDD Template with Thousand Comma

https://www.notion.so/TDD-Formula-Notion-using-Comma-Thousand-as-a-case-study-80199bc04990423c8e250e7d20fd8f6b