มาอัพเดท Debian จากเวอร์ชั่น stable มาเป็น sid กันเถอะ

โดยปกติแล้ว เวลาลง Debian ใหม่ๆ จะไม่สามารถใช้ คำสั่ง sudo ได้ ไม่เหมือนกับ Ubuntu ที่ตอนติดตั้งจะให้ user แรกที่สร้างตอนติดตั้งสามารถใช้ คำสั่ง sudo ได้เลย

ดังนั้น เพื่อให้ user ของเราเองมีสิทธิเทียบเท่าผู้ดูแลระบบ(system administrators ) เราจึงต้องลง package ชื่อว่า sudo และใช้สิทธิผู้ดูแลระบบอนุญาตให้ user ของเรามีสิทธิเทียบเท่าผู้ดูแลระบบ เพราะในบางคำสั่งจำเป็นต้องใช้สิทธิ ผู้ดูแลระบบในการทำงาน เช่น การติดตั้ง โปรแกรม (หรือ package) โดยใช้คำสั่งด้านล่างนี้

$ su
# aptitude install sudo
# usermod -a -G sudo [USERNAME]
# exit

sudo คือ คำสั่งที่ให้ ผู้ดูแลระบบ อนุญาตให้่บาง user สามารถใช้คำสั่งที่ได้สิทธิเทียบเท่าผู้ดูแลระบบได้

ขั้นตอน

 1. ให้คัดลอกข้อความด้านล่างนี้แทนที่ ของเดิมไปเลย โดยไปไว้ที่ /etc/apt/sorces.list กับโปรแกรมแก้ไขข้อความตัวไหนก็ได้ที่คุณชอบ โดยในที่นี้ผมจะใช้ vi โดยใช้ $ sudo vi /etc/apt/sources.list และคัดลอกข้อมูลด้านล่างลงไปแล้วก็บันทึก

  deb http://ftp.th.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
  deb-src http://ftp.th.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
  
  deb http://ftp.th.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
  deb http://ftp.th.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
  deb http://ftp.th.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free
  

  Read more about Archive areas: main, contrib, non-free

  Note: Replace http://ftp.th.debian.org/debian/ to your nearest repository

 2. ทำการอัพเดทรายการ package ทั้งหมดที่อยู่ใน repository ที่เราใส่ไว้ในข้อที่ 1

  $ sudo aptitude update
  
 3. จากนั้นทำการอัพเกรดระบบ Debain ไปยัง sid (หรือ unstable)

  $ sudo aptitude dist-upgrade
  
 4. เมื่อเสร็จสิ้น สั่งรีบูตเครื่อง

  $ sudo reboot
  

เพิ่มเติม จะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้:

 • การลง firmware บางตัวที่มี non-free อยู่ด้วยเช่น drivers เพื่อให้สามารถใช้ driver บางอันได้

  สรุปคือลงๆ ไปเถอะ คือบาง driver เช่น driver การ์ดจอ มันไม่ใช่ open source แต่เราสามารถใช้งานได้ฟรี ดังนั้นลงๆ ตัวนี้ไปเถอะ จะได้มี driver ใช้

  $ sudo aptitude install firmware-linux
 • ถ้าลง Debian ใหม่้ๆ แล้วจะไม่มีภาษาไทยมาให้ ตัวอักษรจะเป็นภาษาที่อ่านไม่ออก ดังนั้นควรจะลง xfonts-thai ด้วย จะได้อ่านภาษาไทยได้ สรุปคือลงๆ ไปเถอะถ้าเป็นคนไทย

  $ sudo aptitude install xfonts-thai