ทริคการใช้ git: การ merge บางไฟล์ไปอีก branch

มีหลายๆ เทคนิคที่สามารถทำได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ซึ่งผมได้นำมาจากบทความของ jasonrudolph.com

นั่นคือ ใช้ประโยชน์จาก git checkout นั่นเอง

สมมติว่า ผมมี 2 branches คือ master และ mildronize-dotfiles ตามผลลัพธ์ด้านล่าง ผมต้องการที่จะ merge ไฟล์ README.md จาก mildronize-dotfiles ไปยัง master และทำการ commit ให้เรียบร้อย

$ git branch
  master
* mildronize-dotfiles

จากนั้นทำการย้าย branch ไปยัง master

$ git checkout master

จากนั้นใช้ git checkout เพื่อขอไฟล์ README.md จาก branch ของ mildronize-dotfiles มายัง branch ปัจจุบัน (นั่นคือ master)

$ git checkout mildronize-dotfiles README.md
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        modified:   README.md

สังเกตุได้ว่า เมื่อใช้ git status ตรวรจสอบดูจะพบว่า ไฟล์ README.md ได้ถูกแก้ไขแล้ว จากนั้นก็ commit ให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จสิ้นครับ

$ git commit -m "Merge readme into master branch"

จากนี้จะทำการ push หรืออะไรต่อก็แล้วแต่เลยครับ